https://otsimo.com/wp-content/uploads/2017/11/otizm-eylem-planı.jpg
2 dk · Otizm
30 Temmuz 2020

Otizm Eylem Planı

Otizmli bireylere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Ulusal Otizm Eylem Planı hazırlanmaktadır. Türkiye için bir ilk olan bu eylem planı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açıklanmıştır.

Otizm Eylem Planı Kapsamı

Otizmli olan bireylerin, her alanda diğer bireylerle eşit haklara sahip olunması amaçlanarak hazırlanan Otizm Eylem Planı, otizmlilerin bağımsız olarak toplumsal yaşamın her alanına katılmalarını kolaylaştıracaktır.

Bu plan kapsamında, otizmli bireylerin ailelerinin ihtiyaçları karşılanacak ve bireylerin yaşam kalitelerinin artması amacı ile her türlü destek sağlanacaktır. Bu amaçlar kapsamında düzenlenen eylem planı ile 7 başlık ve 65 tedbir geliştirilmiştir.

Otizm Eylem Planı ile, toplumun bütün kesimlerinin otizm tanısı ile ilgili farkındalık düzeyinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kurumlar arası işbirliği de sağlanacaktır. Otizmli bireylerin tamamının erken yaşta otizm ile ilgili tıbbi tanıları yapılarak onlar adına izleme programları geliştirilecektir.

Otizm tanısı koyulan ailelerin tamamına, bu durumla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Gerekli sosyal destek de ailelere verilerek, çocukların eğitimine destek olunacaktır. Otizmli bireylere gerekli tüm eğitimlerin ve sosyal yardımların yanında, bu bireylerin istihdamları konusunda da destek olunacaktır. Çalışma hayatları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacak ve bu sayede toplumsal yaşama tam anlamı ile katılmaları sağlanacaktır.

Anne babalar ile diğer aile bireylerine, bu bozukluğu kabullenebilmeleri konusunda gerekli eğitim ve bilgilendirilmelerin de yapılması amaçlanan otizm eylem planı ile toplumun bütün kesiminin OSB konusunda farkındalık düzeyinin artırılması sağlanacaktır. Bu bağlamda otizmin kamuoyunda tanıtılması amacı ile çeşitli kampanyalar düzenlenerek bazı faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Otizm konusunda kamu spotları düzenlenerek yayınlanması sağlanacaktır. Bu sayede, toplumdaki herkesin bu rahatsızlık konusunda bilinçlenmesi sağlanarak, otizmli bireylere eğitim konusunda yardımcı olunacaktır.

Diğer kişilerden fiziksel olarak hiçbir farkı olmayan otizmli bireylerin, eylem planı sayesinde topluma karışması sağlanarak insanlar ile olan zayıf ilişkileri geliştirilecektir. Çeşitli seminerler ile otizm rahatsızlığının nasıl tedai edileceği anlatılacaktır.

Otizm eğitimi yalnızca okulda verilmez. Eğitimin evde, parkta, mağazada, markette ve sosyal yaşamın her yerinde sürmesi sağlanmalıdır. Bu konuda hem ailelere hem de toplumun tüm kesimine büyük görevler düşmektedir. Toplum olarak otizmli bireylere farklı ve olumsuz yaklaşılmamalı ve onlarında normal çocuklardan farkı olmadığı bilinmelidir.

Kaynakça:

  • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Otizm Spektrum Bozukluğu:

http://eyh.aile.gov.tr/data/54801410369dc57170df347f/01_OT%C4%B0ZM%20K%C4%B0TAP_FUAT_25.03.14_SON.PDF

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161203-16.htm

iconCheck

Bu makale Otsimo Editör Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

iconChevron
Daha Fazla iconChevron

Sertifikalı özel eğitim uygulaması

İçimdeki Hazine'yi hemen iOS veya Android cihazlarınız için edinin.

app storegoogle play

Bu Yazı Tıbbi Tavsiye Vermez. Detaylar

iconLike
0 Beğeni